De visie achter Beter Werken

Onze visie

Er is een steeds groter tekort aan vakmensen in de techniek, logistiek en industrie. Dit tekort neemt de komende jaren, mede door de vergrijzing, verder toe. Techniek is minder populair bij de jeugd en het belang van vakmanschap wordt in onze huidige maatschappij onderschat. Met het huidige onderwijssysteem zijn we de komende 5 jaar niet in staat voldoende nieuwe instroom van goed opgeleide vakmensen te genereren. Als oplossing zullen steeds meer vakmensen (tijdelijk) uit het buitenland gehaald worden. Beter Werken wil dit tekort op een andere manier invullen.

We willen de grip terug!

Het tekort aan vakmensen wordt een belemmering voor de groei van bedrijven. We willen als intermediair oplossingen bedenken om hier samen met ondernemers proactief iets aan te doen. Dit gaat niet vanzelf, maar vergt investeringen van alle partijen.

Beter Werken wil samen met ondernemers investeren in het opleiden van vaktalenten naar vakkrachten. Beter Werken wil een netwerk creëren van en voor vakkrachten en bedrijven. We bieden vakkrachten een loopbaan in de techniek of logistiek met afwisselend uitdagend werk, zekerheid, opleidingsmogelijkheden, faciliteiten, coaching en het zijn van een onderdeel van een regionaal netwerk.

Voor de ondernemer faciliteren we een talentpool met de beschikbaarheid van talentvolle vakkrachten, die in hun bedrijf werken en zich ontwikkelen tot volwaardige vakkracht. Zo zorgen we samen voor binding, ontwikkeling en groei van vakkrachten en werken we samen aan het oplossen van tekorten aan vakkrachten in de regio. En natuurlijk ook specifiek voor jouw organisatie. Een mooi voorbeeld van Beter Werken.