HANS KASSE

Schetst, ontwerpt, werkt uit en begeleidt.
Gespecialiseerd in bouwtekeningen, vergunningsprocedures en bouwbegeleiding

  • Inventarisatie ideeën en wensen
  • Inventarisatie materialen
  • Maken eerste ontwerpen en bespreken
  • Finetunen ontwerpen en realiseren 3D-weergave
  • Ontwerpen presenteren en finetunen

Schetsen en ontwerpen

Hans Kasse maakt in zijn enthousiasme vaak tijdens het kennismakingsgesprek al ruwe schetsen voor u,  zodat u direct een beeld krijgt van de mogelijkheden. Van te voren visualiseren levert namelijk altijd nieuwe inzichten op en kan al in een beginstadium laten zien waar eventuele belemmeringen kunnen zitten.

Soms is een voorlopig ontwerp al voldoende om een goed oordeel te krijgen van de haalbaarheid, zowel wat betreft budget als haalbaarheid welstandscommissie. We bespreken samen alle ins en outs, totdat we zeker weten dat wij het helemaal met elkaar eens zijn over het te bouwen project. In de periode die volgt gaat Hans Kasse  het bouwproject voor u verder uit ontwerpen en vatten uw ideeën werkelijk beeld.

2D en 3D visualisaties

Soms is het ontwerpproces een ingewikkeld proces waarbij allerlei problemen dienen te worden opgelost om tot goede resultaten te komen. En soms is het tijdens het eerste gesprek al klip en klaar en betreft het slechts het uitwerken van een bruikbare visualisatie die omgezet kan worden in een deskundige bouwtekening. De besproken ideeën worden omgezet in 2D-tekeningen met verschillende aanzichten.

Aan het eind van de ontwerpfase beschikt u over een voorlopig ontwerp/visualisatie welke we indien gewenst ook om kunnen zetten in een 3D-visualisatie. Met een 3D visualisatie heeft u een uitstekend beeld van de uiteindelijke situatie.

Vervolgens worden de uitwerkingen naar de welstandscommissie gestuurd om na goedkeuring door de welstandscommissie omgezet te worden in professionele bouwtekeningen. Met de bouwtekeningen kan de aannemer gaan bouwen, maar kunnen ook de eventuele vergunningen worden aangevraagd.